Cheng YI RU & Chang PEI-JIE – Producteurs – The textual way of comtemporary dialogue (L1)