Henri Martin K. Dahlsbakken – Takk for Turen – & Arna Marie Bersaas – Norwegian Film Institute (Norvège)